به اصفهان
به مرغوب اصفهان

در انبار موجود نمی باشد