زنجبیل تازه
زنجبیل تازه مرغوب

در انبار موجود نمی باشد